Segon concurs de dibuixos per la postal de Nadal de la FSC

BASES DEL CONCURS

TEMA DEL DIBUIX: les vacances

PARTICIPANTS: filles i fills d’afiliades i afiliats de la FSC-CCOO de Catalunya, d’una edat no superior als 14 anys. Els concursants s’agruparan en dues categories d’edat: fins als 10 anys una primera categoria, i d’11 a 14 anys, la segona categoria.

DIMENSIONS DEL DIBUIX: els  dibuixos han de ser de 2010×297 mm és a dir un DIN-A 4 en sentit horitzontal. Sols s’admet un dibuix per participant.

ENTREGA I TERMINIS: el dibuix s’ha d’enviar a la Secretaria de Comunicació de la FSC-CCOO (Via Laietana 16, 7a planta,  08003 Barcelona) semt la data límit d’entrega el 19 de novembre de 2015. Al darrere del dibuix ha de constar-hi el nom i cognoms, l’edat, l’adreça completa i el telèfon de contacte. Cal que hi consti també el nom del pare o mare afilat o afiliada així com el seu DNI i l’empresa.

CATEGORIES I PREMIS: hi haurà dues categories, una fins als 10 anys i una altra d’11 a 14 anys i, en conseqüència, dos premis, un per categoria, valorats cadascun d’ells en 100 euros en material escolar.

JURAT: estarà format per Pepe Gálvez i Ernest Priego, que resoldran en un termini d’una setmana des de la finalització del termini d’entrega.

Tots els treballs quedaran en propietat de l’organització que en farà una publicació genèrica de tots.

Els treballs premiats seran els que s’editaran com a postal de la FSC.