CCOO a l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès denuncia que durant els governs de CiU-PSC-PP es va obviar la realització periòdica de les proves psicotècniques al cos de la Policia Local

Durant més de 8 anys els membres del cos de la Policia Local de Sant Quirze del Vallès no van passar cap control de les seves aptituds psicofísiques,  no donant compliment al Decret 219/1996, de 12 de juny, pel qual es va aprovar el reglament d’armament de les policies locals, el qual estableix en el capítol 4 el control periòdic, cada dos anys, de les aptituds psicofísiques per portar arma de foc.

 Davant aquest fet la  secció sindical vol denunciar que durant els governs de CiU-PSC-PP el cos de la Policia Local de Sant Quirze del Vallès no va realitzar els controls de les seves aptituds psicofísiques, fent esment que  el control preventiu sobre la idoneïtat psicològica per a l’ús de l’arma de foc és una mesura que ajuda i contribueix a millorar la qualitat en la seguretat, tant dels propis policies com de la ciutadania.

 La responsabilitat de dur una arma de foc és ben coneguda en la professió de policia. La literatura científica ha estudiat àmpliament i ha verificat que la tasca policial és una de les professions que pot generar més pressió laboral i més incidència en la salut i la qualitat de vida dels treballadors. És per aquest motiu que  davant la constatació d’aquestes irregularitats s’ha demanat formalment al nou  equip de govern  la realització de les proves que avaluen la capacitat psicofísica del cos  de la policia local  per portar l’armes de foc, d’altra banda també s’ha instat que  se’ls informi sobre els  motius pels quals l’inspector en cap de la Policia Local de Sant Quirze del Vallès   durant aquests exercicis va obviar el compliment del Decret 219/1996  de 12 de juny.

Secció Sindical CCOO Ajuntament de Sant Quirze del Vallès