CCOO denuncia públicament la manca de personal al Centre Penitenciari Lledoners

Tancament al centre la nit d’avui dilluns i roda de premsa demà dimarts, 24 de novembre, a Manresa

CCOO vol denunciar la crònica manca de personal al Centre Penitenciari (CP) Lledoners, que es remunta a la inauguració l’any 2014 del CP Puig de les Basses i la marxa d’un bon nombre de funcionaris a aquest centre, però que en els darrers mesos està arribant a una situació límit, posant en risc la seguretat i integritat personal dels funcionaris. A les decisions del centre directiu, que fa temps que va decidir no cobrir la totalitat de vacants (aproximadament 20 funcionaris) que té aquest centre, s’afegeix una política de gestió de personal restrictiva i temerària per part de l’equip directiu del centre.

Exemples d’aquestes decisions són les següents:
– Mantenir determinats departaments amb la presència d’un sol funcionari (Departament d’Ingressos, Departament d’Infermeria) i d’altres en molts moments només amb el CUSI (Cap d’Unitat de Serveis Interior) i un funcionari d’interior (mòduls amb un promig de 80 interns).
– Fer ús continu del concepte de “Necessitats de Servei” -concepte creat per a fer front a situacions extraordinàries- en la gestió ordinària de la plantilla del centre. Això suposa, per exemple, canvis de servei que es notifiquen el dia abans de la seva realització i que compliquen enormement la conciliació de la vida laboral, personal i familiar.
– Obligar a la realització dels cursos que formen part de la formació contínua durant el torn de treball, obligant als funcionaris/àries a absentar-se de manera puntual de mòduls que ja estan sota mínims.

La complicadíssima situació del CP Lledoners, pel que fa a la dotació de personal, és traslladable a altres centres penitenciaris. Recordem que fa uns dies es va denunciar que el CP Puig de les Basses, que reprodueix exactament la situació de Lledoners, va cobrir el serveis durant un cap de setmana amb una plantilla de 50 funcionaris. En aquest centre també s’estan cobrint mòduls amb dos persones, una a la cabina i una altra a interior. No hem de permetre que en cap cas els mòduls puguin obrir-se amb menys de 2 funcionaris/àries. Sabem que són un col•lectiu que treballa assumint determinats riscos durant la prestació de serveis, però no acceptem l’exposició exponencial de la situació d’inseguretat a la que se sotmet a funcionaris quan han de compartir l’interior del mòdul amb 80 interns en règim de vida ordinària, o amb 15 o 20 interns afectats de severes patologies psiquiàtriques. En els pròxims dies es produirà l’obertura del CP Mas Enric i no és una bona notícia que el 50% de la plantilla sigui provisional.

El model penitenciari català no és comparable amb l’estatal. A Catalunya es produeix la interacció contínua dels professionals d’interior amb els interns que ocupen els mòduls: als patis, al menjador, a les activitats de rehabilitació. No podem importar els paràmetres de gestió de personal d’Instituciones Penitenciarias als centres de Catalunya.

No podem permetre que el personal penitenciari desenvolupi la seva feina en una situació contínua de desempara i tement per la seva seguretat.

Per a evidenciar la protesta, la Secció Sindical de CCOO al CP Lledoners realitzarà un tancament simbòlic al centre durant la nit del dilluns 23 de novembre.

Demà dimarts, dia 24 de novembre, a les 11.00 hores, es realitzarà a la seu de CCOO a Manresa (Pg. Pere III, 60-62) una roda de premsa amb assistència de delegats de la Secció Sindical de CCOO CP Lledoners, representants de l’Agrupació de Personal Penitenciari de CCOO i de la Federació de Serveis a la Ciutadania (FSC) de CCOO de Catalunya. Diversos parlamentaris de diferents grups han manifestat el seu suport a les revindicacions i propostes de CCOO.

Oficina de Premsa de CCOO de Catalunya
Barcelona, 23 de novembre de 2015 veure arxiu