URL’s de música e imatge gratuït

Us enviem aquests enllaços per si us poden ser útils per confeccionar revistes i /o altres materials audiovisuals. És important utilitzar imatges i músiques lliures de drets per evitar problemes.