Pla de formació conjunt per el personal de l’Administració local

Benvolguts i benvolgudes,

Per primera vegada, l’ACM, CCOO, l’FMC i la UGT ha acordat oferir conjuntament un pla de formació per a tots els treballadors de l’Administració local, coordinat per l’EAPC i finançat amb fons de formació per a l’ocupació pública.

El pla que presentem té 33 cursos i dóna prioritat a la formació a distància o descentralitzada, així com a les novetats legislatives com són la Llei 39/2015, del procediment administratiu comú, la Llei de transparència i, també, la Llei 16/2015, de simplificació administrativa.

 

Relació de cursos e inscripcions:

Curs virtual de procediment administratiu (3 edicions). Programa 1a2a3a

Curs virtual sobre transparència i accés a la informació (2 edicions). Programa 1a2a

Curs bàsic sobre la Llei 39/2015, del procediment administratiu comú per a les adm. públiques (Barcelona) (2 edicions). Programa 1a2a

Curs bàsic sobre la Llei 39/2015, del procediment administratiu comú per a les adm. públiques (Tarragona)

Curs bàsic sobre la Llei 39/2015, del procediment administratiu comú per a les adm. públiques (Lleida)

Curs bàsic sobre la Llei 39/2015, del procediment administratiu comú per a les adm. públiques (Girona)

Curs bàsic sobre la Llei 39/2015, del procediment administratiu comú per a les adm. públiques (Terres de l’Ebre)

Curs avançat sobre la Llei 39/2015, del procediment administratiu comú per a les adm. públiques (Barcelona) (2 edicions). Programa 1a2a

Curs avançat sobre la Llei 39/2015, del procediment administratiu comú per a les adm. públiques (Tarragona)

Curs avançat sobre la Llei 39/2015, del procediment administratiu comú per a les adm. públiques (Lleida)

Curs avançat sobre la Llei 39/2015, del procediment administratiu comú per a les adm. públiques (Girona)

Curs avançat sobre la Llei 39/2015, del procediment administratiu comú per a les adm. públiques (Terres de l’Ebre)

Sessió sobre la Llei 16/2015, de simplificació de l’activitat administrativa (Barcelona)

Sessió sobre la Llei 16/2015, de simplificació de l’activitat administrativa (Tarragona)

Sessió sobre la Llei 16/2015, de simplificació de l’activitat administrativa (Lleida)

Sessió sobre la Llei 16/2015, de simplificació de l’activitat administrativa (Girona)

Curs bàsic de funció pública (Barcelona)

Eines de transparència, participació i col·laboració per a l’impuls del govern obert a l’àmbit local (Barcelona)

Planificació estratègica per a l’elaboració de cartes de servei en l’àmbit local (Barcelona)

Taller sobre com millorar l’experiència amb el ciutadà i la gestió de situacions difícils (Barcelona)

Taller sobre com millorar l’experiència amb el ciutadà i la gestió de situacions difícils (Tarragona)

Taller sobre com millorar l’experiència amb el ciutadà i la gestió de situacions difícils (Lleida)

Taller sobre com millorar l’experiència amb el ciutadà i la gestió de situacions difícils (Girona)

Taller sobre com millorar l’experiència amb el ciutadà i la gestió de situacions difícils (Terres de l’Ebre)

Curs sobre les actuacions administratives dels jutjats de pau (Barcelona)

Curs sobre les actuacions administratives dels jutjats de pau (Tarragona)

Curs sobre les actuacions administratives dels jutjats de pau (Lleida)

Curs sobre les actuacions administratives dels jutjats de pau (Girona)